#skupaj zmoremo

Politika varstva zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov je Fundacija Vrabček upanja, ustanova, Erjavčeva ulica2, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju FVU).

Upravljavec pridobi vaše osebne podatke, ki se obdelujejo, ko izpolnite spletni obrazec za doniranje na spletni strani doniraj.vrabcekupanja.si.

Vaši osebni podatki se v tem primeru obdelujejo zaradi obveščanja o porabi sredstev, objavi na spletni strani www.vrabcekupanja.si in za računovodsko obdelavo.

Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi točke a) prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), na podlagi dane privolitve. To pomeni, da vam FVU lahko na posredovano telefonsko številko ali e-mail pošilja obvestila o porabljeni donaciji.

Uporabniki posredovanih osebnih podatkov so lahko pogodbenimi obdelovalci FVU (npr. IT podpora), s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki se hranijo do preklica privolitve oziroma do izpolnitve namena, zaradi katerega so pridobljeni.

Vaše pravice

  • Imate pravico, da od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov; popravek osebnih podatkov; izbris osebnih podatkov; omejitev obdelave podatkov.
  • Imate pravico do prenosljivosti podatkov. Navedene zahteve lahko kadarkoli pošljete pisno na naslov Fundacija Vrabček upanja, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica ali po elektronski poti, na naslov info@vrabcekupanja.si.
  • Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. V kolikor osebnih podatkov ne zagotovite, ne boste mogli sodelovati pri namenu, zaradi katerega se privolitev daje.

Pri uporabi kontaktnega obrazca in pri pošiljanju obvestil uporabljamo informacijske rešitve, vendar pri sprejemanju odločitev posredujejo pooblaščene osebe FVU. Upravljavec ne oblikuje profilov.

Ta Spletna stran Vam dovoljuje, da donirate.
Donira lahko vsaka odrasla ali pravna oseba.

Za doniranje izberite razdelek "PRISPEVAJ". Izpolniti morate vsa zahtevana polja (ime, priimek ali naziv družbe, naslov prebivališča, veljavni e-poštni naslov, znesek donacije, davčno številko), ki so označeni z zvezdico (*), in označiti, da se strinjate s temi Pogoji. S pritiskom na gumb "PRISPEVAJTE" boste preusmerjeni na zavarovano spletno stran, kjer boste izpolnili plačilni obrazec (s kreditno kartico ali PayPalom). S potrditvijo metode plačila in plačila bo spletna stran potrdila, da je plačilo opravljeno: "Vaša donacija je bila uspešna!".

Z doniranjem priznate in se strinjate, da ste polnoletni, pravno sposobni ter da sklepate pravno zavezujočo pogodbo s FVU.

Po opravljeni donaciji boste prejeli e-pošto, ki bo potrdila, da je bila Vaša donacija odposlana ter da vsebuje vse podatke glede le-te.

Potem ko bo FVU prejela Vaša donirana sredstva, boste prejeli potrdilo o opravljeni donaciji in vse podrobnosti le-te.

Z doniranjem se strinjate:

  • da ste posredovali točne in resnične informacije, da jih boste brez odlašanja ažurirali, s čimer bodo izražene spremembe,
  • da imate vse pravice do informacij, ki jih je potrebno priskrbeti fundaciji,
  • da FVU ne bo odgovoren za katero koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz Vašega nespoštovanja tega razdelka.

Hkrati soglašate in se strinjate, da pod nobenimi pogoji FVU ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena:

  • z Vašim opiranjem na Profil, ki ga je uporabnik objavil ali
  • z uporabo oz. zlorabo s strani uporabnika Spletne strani ali tretje stranke katere koli vsebine, ki jo objavite v zvezi s svojim Profilom, vezane na Vašo uporabo Spletne strani.